Transparència

 

Acord de Constitució AGi

Estatuts del 2004 i Acta de Constitució

Modificació Estatuts 2013

Comptes anuals

Membres de la Junta Directiva 2020